Co wiesz o mleku kobiecym? Czas obalić mity!

1. 80% niemowląt z całego świata przez pierwsze sześć miesięcy życia karmionych jest wyłącznie piersią.

MIT. Wyłączne karmienie piersią dotyczy tylko 40% niemowląt, głównie ze względu na niedostępność wsparcia laktacyjnego w ciągu pierwszych godzin po porodzie, które mają kluczowe znaczenie.

2. Pasteryzacja metodą Holdera to delikatna obróbka mleka od dawczyń, która pozwala na zachowanie jego kluczowych właściwości bioaktywnych.

MIT. Podczas pasteryzacji metodą Holdera mleko podgrzewane jest do temperatury 62,5°C na 30 minut, co pozbawia je wielu właściwości odżywczych i bioaktywnych.

3. Mleko kobiece oraz mleko krowie posiadają zbliżoną zawartość oligosacharydów (cukrów).

MIT. Jak dotąd naukowcy zidentyfikowali około 40 oligosacharydów w mleku krowim, a ponad 200 w mleku ludzkim (HMO). Oligosacharydy HMO pełnią funkcję prebiotyków niszczących szkodliwe bakterie jelitowe i aktywujących układ immunologiczny niemowlęcia.

4. Mleko kobiece to zwyczajne źródło odżywiania dla rosnącego niemowlaka. Bez większej różnicy można zastąpić je mlekiem modyfikowanym.

MIT. Mleko matki dostarcza nie tylko wartości odżywczych, lecz także złożonych składników bioaktywnych wspomagających wzrost i rozwój dziecka. Mieszanki mleczne zawierają tylko niewielką część tych elementów.

Mleko kobiece

5. Struktura twarzoczaszki u wcześniaków jest miękka, a jej niewystarczający rozwój uniemożliwia chwytanie piersi, dlatego zmuszanie takich noworodków do karmienia piersią może spowodować permanentną deformację twarzoczaszki.

MIT. Wspieranie wcześniaków w stopniowym rozwijaniu siły podciśnienia oraz koordynacji ssania, połykania i oddychania może nakierować rozwój struktury twarzoczaszki na naturalny, prawidłowy tor.

6. Nagłe pogorszenie się stanu zdrowia niemowląt w pierwszych godzinach lub dniach po porodzie jest najczęstszą przyczyną opóźnienia kontaktu „skóra do skóry” pomiędzy noworodkami i niemowlętami na oddziałach położniczych i noworodkowych.

FAKT. Kontakt „skóra do skóry” pomiędzy matką, a niemowlęciem w pierwszych dwóch godzinach życia jest kluczowy dla utworzenia więzi i prawidłowego rozwoju.

7. Karmienie piersią może zapobiec nawet 25 000 przypadków śmiertelności noworodków z powodu nowotworów.

FAKT. Każdego roku na raka umiera niemal 100 000 dzieci poniżej 15. roku życia. 40% tych przypadków stanowią białaczka oraz chłoniak. Karmienie piersią może obniżyć ryzyko wystąpienia tych dwóch odmian nowotworu u dzieci o 64%. Karmieniu piersią przypisuje się także działanie znacznie obniżające ryzyko wystąpienia raka piersi u matek.  

8. Wiele tradycyjnie stosowanych norm rozwoju noworodków opiera się na niemowlętach karmionych mlekiem modyfikowanym, które rozwijają się inaczej niż dzieci, którym podawane jest mleko kobiece.

FAKT. Niemowlęta karmione pokarmem kobiecym rozwijają się inaczej niż te, które odżywiane są mlekiem modyfikowanym.

9. Rodzicom wcześniaków przebywających na oddziałach noworodkowych często zabrania się odwiedzania dzieci. Wiąże się to z niższym odsetkiem kobiet karmiących piersią, słabszym stanem zdrowia noworodków oraz obawami rodziców przed samodzielnym zajmowaniem się dzieckiem w domu.

FAKT. Uwzględnienie kontaktu z rodzicami w opiece nad noworodkiem pozwala im nauczyć się prawidłowego postępowania z wrażliwymi niemowlętami.

10. Wielka Brytania zaoszczędziłaby rocznie 30,1 mln funtów w bezpośrednich kosztach opieki zdrowotnej, jeżeli każdego roku wszystkie wcześniaki otrzymywałyby mleko kobiece.

FAKT. Choć wcześniaki stanowią co roku jedynie 10% noworodków, to ich hospitalizacja generuje 50% globalnych kosztów opieki zdrowotnej nad nowonarodzonymi dziećmi.