Gdy dziecko ma problemy z nauką

Niektóre dzieci zbyt szybko zniechęcają się do nauki. Powodów może być wiele. Zdarza się, że dziecko nie do końca potrafi zrozumieć wiedzę przekazywaną przez nauczyciela. Dzieci w różny sposób zapamiętują wiedzę, do części uczniów najlepiej trafia wiadomość mówiona, inni łatwiej przyswajają wiedzę przy pomocy obrazków, jeszcze inni najszybciej zapamiętują wiadomości wyczytane z książek.

Każde dziecko ma inny temperament, nie wszyscy uczniowie potrafią się skupić podczas lekcji i słuchać uważnie nauczyciela. Brak motywacji do nauki może być spowodowany również dużą ilością zajęć pozalekcyjnych, nadmiarem obowiązków, przemęczeniem. Dziecko może też nie lubić niektórych przedmiotów.

Jak pomóc dziecku?

Jeżeli zauważymy, że nasze dziecko ma problemy z nauką, najlepiej przeprowadzić z nim szczerą rozmowę, by ustalić, co jest przyczyną tych problemów. Warto porozmawiać także z nauczycielami. Niekiedy przyczyną kłopotów z nauką może być wpływ rówieśników, kontakty i problemy z nimi. Zdarza się, że dziecko nie jest akceptowane przez koleżanki i kolegów z klasy, wyśmiewane, a to szybko zniechęca dziecko do nauki.

Poznanie przyczyny problemów naszego dziecka w szkole to ważny krok do przodu. Znając przyczynę łatwiej będzie rozwiązać problemy. Pamiętajmy, że niczego nie załatwimy krzykiem, przemocą, karą. W ten sposób tylko bardziej zestresujemy dziecko i jeszcze bardziej zniechęcimy je do nauki. Nigdy nie należy też porównywać dziecka do innych uczniów, którzy osiągają lepsze wyniki w nauce. Warto natomiast dodawać dziecku wiary w siebie, zapewniać, że da sobie radę, że wszystko będzie dobrze.

Zaproponujmy dziecku pomoce w nauce. Nie chodzi tu o wyręczanie go w odrabianiu prac domowych. Przeglądajmy wspólnie z dzieckiem zeszyty, podręczniki i zeszyty ćwiczeń, pytajmy, czego nie rozumie, z czym ma problemy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć dziecku niektórych zagadnień, może warto pomyśleć o korepetycjach.   

Zadbajmy o to, by miejsce do nauki było ciche, spokojne, by na biurku zawsze panował porządek. Warto wdrożyć nawyk systematycznej nauki. Najlepiej wprowadzić regularny plan dnia, wyznaczyć godziny na odrabianie lekcji i na naukę. Trzeba zadbać też o właściwy odpoczynek.

Nie wymagajmy, by nasze dziecko miało bardzo dobre oceny ze wszystkich przedmiotów. Jeżeli ma piątki z języka polskiego i z historii, niekoniecznie musi świetnie sobie radzić z matematyką i z przyrodą.

 

Materiał zewnętrzny